A series of conceptual self-portraits constructing a progressive state of despair and loss of direction. Blindspot explores the nature of a stagnant state of mind while searching for the cause of this frustration. The photographs are presented as sculptural busts to highlight the static character of the subject in its comfort zone.

 

Серия концептуални автопортрети, изграждащи прогресиращо състояние на отчаяние и загуба на насока. Сляпо петно изследва естеството на застоя, докато търси причината за това объркване. Снимките са представени като скулптурни бюстове, за да подчертаят статичния характер на обекта в неговата комфортна зона.