In this series of conceptual self-portraits I explore various stages of confusion and loss of perspective when a person is mourning. The photographs are influenced by the self-portraits of the American photographer Francesca Woodman and by Dutch conceptualist, Bas Jan Ader's work "I'm too sad to tell you".

 

С тази серия от концептуални автопортрети изследвам различните степени на объркване и загуба на перспектива, през които преминава човек, когато скърби. Фотографиите са повлияни от автопортретите на американската фотографка Франческа Уудман и от творбата „Твърде тъжен съм, за да ти кажа“ на холандския концептуалист Бас Ян Адер.