This series of conceptual self-portraits represents a search for the self while using tips and advices given from various websites for achieving the 'perfect' self-portrait and shows imperfect results. The series explores and embraces failure as part of the creative process. Escape box is inspired by the imperfect photographs in old family albums and honors the boldness and the freedom of amateur photographers.

 

Тази серия от концептуални автопортрети представлява търсенето на „Аз“-а като използва дадените от различни сайтове съвети и насоки за направата на „перфектния“ автопортрет и представя неперфектни резултати. Серията изследва и приема провалът като част от работния процес. Escape box  е вдъхновена от несъвършените снимки в старите семейни албуми и отдава почит на смелостта и освободеността, с които подхождат любителите фотографи.


 Bring Something to Focus on Фокусирай на нещо

Bring Something to Focus on

Фокусирай на нещо


 Keep Your Eyes Open Дръж очите си отворени

Keep Your Eyes Open

Дръж очите си отворени


 Find Your Light Намери своята светлина

Find Your Light

Намери своята светлина


 Capture You Хвани себе си

Capture You

Хвани себе си


 Find Your Angle Намери своя ъгъл

Find Your Angle

Намери своя ъгъл


 Try Standing by a Corner Застани в някой ъгъл

Try Standing by a Corner

Застани в някой ъгъл


 Don't Make Unusable Shots Не прави излишни кадри

Don't Make Unusable Shots

Не прави излишни кадри


 Be Honest Бъди откровен

Be Honest

Бъди откровен


 Make Sure You Stand on Your Mark Застани на точно обозначеното място

Make Sure You Stand on Your Mark

Застани на точно обозначеното място


 Use a Mirror Използвай огледало

Use a Mirror

Използвай огледало


 Connect With the Camera Свържи се с камерата

Connect With the Camera

Свържи се с камерата


 Put Your Best Face Forward Покажи най-доброто си лице

Put Your Best Face Forward

Покажи най-доброто си лице