This series of conceptual self-portraits represents a search for the self while using tips and advices given from various websites for achieving the 'perfect' self-portrait and shows imperfect results. The series explores and embraces failure as part of the creative process. Escape box is inspired by the imperfect photographs in old family albums and honors the boldness and the freedom of amateur photographers.

 

Тази серия от концептуални автопортрети представлява търсенето на „Аз“-а като използва дадените от различни сайтове съвети и насоки за направата на „перфектния“ автопортрет и представя неперфектни резултати. Серията изследва и приема провалът като част от работния процес. Escape box  е вдъхновена от несъвършените снимки в старите семейни албуми и отдава почит на смелостта и освободеността, с които подхождат любителите фотографи.

 Bring Something to Focus on

Bring Something to Focus on


 Keep Your Eyes Open

Keep Your Eyes Open


 Find Your Light

Find Your Light


 Capture You

Capture You


 Find Your Angle

Find Your Angle


 Try Standing by a Corner

Try Standing by a Corner


 Don't Make Unusable Shots

Don't Make Unusable Shots


 Be Honest

Be Honest


 Make Sure You Stand on Your Mark

Make Sure You Stand on Your Mark


 Use a Mirror

Use a Mirror


 Connect With the Camera

Connect With the Camera


 Put Your Best Face Forward

Put Your Best Face Forward